Plagiaat


Wat is plagiaat?

Plagiaat is geen juridisch vastgelegde term. Er zijn meerdere definities in omloop.

In Wikipedia staat bijvoorbeeld:
Plagiaat is het gebruiken van een werk zonder toestemming en zonder vermelding van de oorspronkelijke auteur, waarbij de pleger van het plagiaat het doet voorkomen alsof dit zijn eigen oorspronkelijke werk is.

Bij de HAN valt plagiaat onder onregelmatigheden in het Onderwijs Examen Reglement:
Artikel 11.1 Definitie van onregelmatigheid
1. Onder onregelmatigheid wordt verstaan het middels listige kunstgrepen willen wekken van een onjuiste indruk van het kennen of kunnen van een examinandus.
2. Onder onregelmatigheid wordt in ieder geval begrepen:
g. het als 'eigen werk' inleveren van een scriptie, werkstuk of (project)opdracht die/dat geheel of deels is overgeschreven;relevante informatie

E-learning nieuws

    Er zijn geen berichten