Ephorus


Wat is Ephorus?

Ephorus is een handig online programma dat dient als hulpmiddel voor de docent in de strijd tegen plagiaat. Studenten die werk inleveren dat door een ander is gemaakt, vallen met dit programma eerder door de mand. Ephorus helpt de docent dus bij het beoordelen van de authenticiteit van ingeleverd werk van studenten.

Gelijkenis
Ephorus vergelijkt de producten die door studenten zijn ingeleverd met teksten op het internet en met teksten van collega-studenten (die zijn opgenomen in een database). Het programma maakt een rapport met gevonden gelijkenissen. Hierdoor kunnen docenten zien met welke tekst een gelijkenis is gevonden en hoe groot deze gelijkenis is.

Plagiaat
Het is belangrijk om in gedachten te houden dat Ephorus alleen gelijkenis vindt en geen plagiaat. De docent en/of de examencommissie stelt plagiaat vast.

Voordeel Ephorus
Het grote voordeel van Ephorus is dat er een database van producten wordt opgebouwd. Er wordt op die manier ook gecontroleerd of studenten geen werk gekopieerd hebben van studenten van vorige jaren. Verder is Ephorus gemakkelijk in gebruik en het levert tijdwinst op als er vermoedens van plagiaat zijn.

 

English,

Ephorus is a useful online tool to help lecturers combat plagiarism. It allows lecturers to assess the authenticity of work submitted by students, meaning that students who try to pass off others’ work as their own are identified early on.

Similarities
Ephorus compares the products submitted by students with texts on the internet and texts written by fellow students that have been uploaded in to a database. The program creates a report with the similarities it has found, allowing lecturers to see what and how big the similarities are.

Plagiarism
It is important to keep in mind that Ephorus only finds similarities, not plagiarism. The lecturer and/or the Board of Examiners are responsible for determining whether plagiarism is involved.

Advantage of Ephorus
The major advantage of Ephorus is that a database of products is developed. This allows lecturers to check whether students have copied work by students from previous years. Ephorus is also easy to use and, in suspected cases of plagiarism, can save time for lecturers.relevante informatie

E-learning nieuws

    Er zijn geen berichten