Missie


In lijn met het overkoepelende HAN-beleid omtrent duurzaamheid, maakt het TWK Programma zich sterk voor een duurzame sociale en economische ontwikkeling in Theewaterskloof. Hierbij wordt uitgegaan van behoefte van de gemeenschap en de actieve betrokkenheid van de verschillende partijen.

De HAN, CPUT en gemeente Theewaterskloof werken samen om deze visie te bewerkstelligen. Speciale aandacht is er voor beroepsscholing, zelfredzaamheid en bestrijding van armoede. De gemeenschappelijke visie van de drie betrokken instellingen is terug te zien in de opzet van het TWK Programma: in het proces komen de inspanningen van een groep mensen met dezelfde interesse, behoefte en problemen samen met die van lokale autoriteiten en/of andere organisaties. Het uiteindelijke doel is duurzame verbetering van economische, sociale en culturele voorzieningen.

Insteek van de projecten
De HAN en CPUT werken binnen hun samenwerking met de gemeente Theewaterskloof met de volgende criteria:

Het project is gericht op de behoeften van de gemeente Theewaterskloof. Armoede bestrijding is het hoofddoel en voor onderwijsinstellingen is een speciale rol weggelegd om als supervisor de docenten en studenten van verschillende faculteiten erbij te betrekken
Het project realiseert een aantal activiteiten, diensten en projecten, die ruimte creŽren voor de partijen en studenten om multidisciplinair te werken
Gemeenschapsinitiatief en gemeenschapskarakter zijn leidende beginselen. De drie partijen erkennen dat zonder betrokkenheid en actieve participatie van de betrokken gemeenschappen en donateurs resultaten zullen uitblijven
Inspanningen zullen voortkomen uit samenwerking van leiding en studenten van beide onderwijsinstellingen. Daarbij wordt gelet op het kennisaspect en op de ervaring van mensen in gemeenschapsontwikkeling

TWK project, Kayleigh de Block



relevante informatie