Projecten


Er zijn binnen het TWK Programma diverse mogelijkheden voor HAN studenten van de verschillende opleidingen. Een belangrijk kenmerk van het programma is dat het vraag-gestuurd werkt. Dit betekent dat er eerst een bepaalde vraag of behoefte gedefinieerd moet zijn vanuit een organisatie of instelling waaraan vervolgens HAN studenten een (praktische) bijdrage kunnen leveren gedurende een semester.

We werken met verschillende organisaties samen in Theewaterskloof; lagere scholen en middelbare scholen, zorginstellingen en overheidsinstellingen zoals de Gemeente (TWK Municipality). In goed overleg met de HAN Programma Manager in Theewaterskloof worden studenten op een bepaald project geplaatst. Aangezien het programma vraag-gestuurd is, is je plaatsing afhankelijk van de vraag vanuit de instelling. De HAN heeft voor deelnemers aan het TWK programma huisvesting beschikbaar in de plaatsen Grabouw en Genadendal. De meeste organisaties zitten in één van deze plaatsen of directe omgeving.

TWK map, Kayleigh de Blockrelevante informatie