Geschiedenis


Het Theewaterskloof Programma is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeente Theewaterskloof, Cape Peninsula University of Technology (CPUT) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Samenwerking
De HAN werkt al sinds de jaren 90 samen met universiteiten in Zuid-Afrika, waaronder CPUT en University of Western Cape (UWC). In eerste instantie is het TWK Programma ontstaan in samenwerking met UWC, maar deze rol is later overgenomen door CPUT. Het balletje ging rollen toen de Gemeente Theewaterskloof het verzoek deed aan lokale universiteiten om een bijdrage te leveren aan het implementeren van hun sociaal economisch ontwikkelingsplan. Zowel de Zuid-Afrikaanse universiteiten als de HAN zagen hier mooie kansen in voor zowel staf als studenten, en een samenwerkingsverband kwam tot stand.

Vraag-gestuurd
Een aantal onderwerpen hebben prioriteit gekregen bij de invoering van het ontwikkelingsplan waar specifieke projecten aan gekoppeld zijn. Een belangrijk kenmerk van het TWK Programma is dat het vraag-gestuurd werkt. Dit betekent dat er eerst een bepaalde vraag of behoefte gedefinieerd moet zijn vanuit een organisatie of instelling waaraan vervolgens studenten een (praktische) bijdrage kunnen leveren gedurende een semester. Voor deze projecten worden derde- en vierdejaars studenten van beide universiteiten ingezet. De projecten geven ruimte voor zowel service-learning (studenten geven tijdens hun leerervaring terug aan de maatschappij) en het bijdragen aan gemeenschapsontwikkeling.

logo TWK, Kayleigh de Blockrelevante informatie